Nam Hòa Xuân ( 5 Lô )
Nam cầu Nguyễn Tri Phương ( 6 Lô )
Võ Chí Công Nối Dài ( 3 Lô )
Biệt Thự Hòa Xuân ( 3 Lô )
Nam Đà Nẵng - Điện Ngọc ( 10 Lô )
Ven biển - Sơn Trà ( 4 Lô )